Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen en/of afspraken gemaakt in overleg met SportenSpelXL. Als je een abonnement afsluit, dien je akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden tijdens het registratieproces.

Lidmaatschap
Een lidmaatschap is geldig voor 1 jaar (tenzij anders overeen gekomen in overleg met SportenSpelXL. Je bepaalt zelf of je dit abonnement na een jaar wilt verlengen. Hiervoor is geen opzegging nodig omdat het abonnement dan automatisch verloopt en inactief wordt.

Er vindt op geen enkele wijze restitutie plaats (ook niet bij eventuele downtime van de website) en er is geen bedenktermijn bij het afsluiten van een abonnement.

Prijzen
Alle genoemden prijzen zijn inclusief BTW (euro). Betalen kan via onze aanbieder Mollie op verschillende manieren. SportenSpelXL behoudt het recht om prijzen na een jaar te verhogen of te verlagen of om persoonlijke aanbiedingen te maken.

Aansprakelijkheid
De informatie op onze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving door ons worden gewijzigd. Wij doen ons best om de website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

Alle informatie die u vindt op onze website, is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten en wijzigingen worden voorbehouden. SportenSpelXL aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid door schade ontstaan, op welke manier dan ook, door onvolledigheid of onjuistheid op onze website. Het gebruiken van de inspiratie uit de video’s op SportenSpelXL gebeurt geheel op eigen risico van de gebruiker.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij SportenSpelXL of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan SportenSpelXL. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door SportenSpelXL. Indien SportenSpelXL merkt dat (beeld)materiaal op welke wijze dan ook gedeeld of gedownload wordt, zonder toestemming, zijn wij genoodzaakt tot juridische maatregelen.

Op al het materiaal van SportenSpelXL berust copyright.

 

 

 

X