Dreigend lerarentekort en budget daarvoor

Het dreigende lerarentekort is volop in het nieuws. Het item van Arjan Lubach deed de afgelopen week weer veel stof opwaaien. Want zo zouden minder mannen basisschoolleraar willen worden door het ontstaan van de PABO? Waarom? Mannen willen geen les geven aan kleuters en doen geen lerarenopleiding om te knutselen, aldus Lubach. Er zijn diverse tegengeluiden en de waarheid zal vast ergens in het midden liggen.

Lichamelijke opvoeding

Ook het vak lichamelijke opvoeding lijdt onder het lerarentekort. Er zijn zelfs scholen waar het vak helemaal geschrapt is. Simpelweg om het feit dat er geen leraar voor de groep kan staan die een sport- of spelles in elkaar kan zetten. En dat is een serieuze zaak. Lubach pleitte in zijn programma ook om meer budget vrij te maken voor het onderwijs. Meer budget betekent meer salaris en dat zal uiteindelijk zorgen voor meer studenten op de PABO-opleidingen. Een nobel streven, maar daarbij is het wel zaak dat het budget goed wordt verdeeld. Hierbij zal ook gekeken moeten worden naar de bijscholing van docenten of de specialisatie op een bepaald vakgebied.

Docenten moeten blijven leren

Dat is iets wat wel uit de praktijk blijft. Een basisschoolleraar is niet meer de docent van pakweg 30, 40 jaar geleden. De tijden zijn veranderd. Alles is een stuk dynamischer geworden. Dat merken de leraren ook dagelijks. Ze moeten steeds sneller schakelen. De jeugd veranderd steeds sneller in kenmerken en gedrag en een leraar zal zich daar op toe moeten blijven splitsen. Daarvoor pleitten wij voor meer budget voor het volgen van cursussen en bijscholing. Dit zal een docent up-to-date houden. Een slimme manier van budgetverdeling is nodig.

Wat zijn de huidige mogelijkheden voor een docent?

Die zijn er maar weinig. De school waar de docent voor werkt moet vaak een potje hebben om een cursus of opleiding te volgen. In de CAO staat een klein bedrag van 500 euro per jaar per FTE dat kan worden gebruikt om bijscholing te volgen. Maar wat is nu 500 euro? Of docenten stellen zichzelf de vraag: wat kan ik lenen? Dat zijn een aantal manieren om aan meer budget te komen. Maar is dat voldoende?

Wij pleitten ervoor dat het kabinet niet alleen kijkt naar meer budget, maar ook naar de (slimme) verdeling ervan, gericht op ontwikkeling. Hoe kunnen we het vak aantrekkelijker maken, leuker en vooral: hoe laten we de docenten aansluiten op de snelle veranderingen? Die vraag is niet 1,2,3 beantwoord, maar is wel belangrijk om mee te nemen in het hele aspect.

Kortom: een uitdaging waar het laatste woord nog niet over gevallen is.

 

 

X